Promotie van donorregistratie en orgaandonatie door sport na transplantatie

Donateur worden

De Stichting Sport en Transplantatie ontvangt geen subsidie. Om onze doelstelling te realiseren is geld nodig. Geld om te trainen, aan wedstrijden deel te nemen en activiteiten te organiseren om donorregistraties te stimuleren. De activiteiten worden gefinancieerd uit contributies, sponsorbijdragen en giften en donaties. Als donateur betaalt u ten minste € 20,00 per jaar. U ontvangt dan onze U ontvangt dan onze periodieke digitale nieuwsbrief. Helpt u ons mee? donateur worden

Stuur het formulier op naar: ledenadministratie@sportentransplantatie.nl of

Ledenadministratie Sport en Transplantatie
p/a Peggy Ashcroftstraat 8,
1325 KH Almere