Promotie van donorregistratie en orgaandonatie door sport na transplantatie

Lid worden

Help mee om de wachtlijsten te verkorten en blijf zelf gezond. Na een transplantatie is het extra belangrijk om conditie op te bouwen en te handhaven. Sport is een uitstekend middel om dat doel te bereiken. Lid worden van Sport en Transplantatie kan na transplantatie van:

  • – nier
  • – long(en)
  • – hart
  • – lever
  • – pancreas
  • – allogene stamcel- beenmerg transplantatie
  • – dunne darm
  • – elke combi van organen

Ook mensen die op de wachtlijst staan kunnen zich aanmelden als lid om zo hun conditie op pijl te houden zodat zij hun conditie kunnen handhaven zodat zij de operatie beter kunnen doorstaan.

Kosten:
Jaarcontributie € 55,00

De maand van inschrijving geldt als eerste maand waarop een proefperiode van drie maanden ingaat. Dit houdt in gratis deelname aan trainingen en andere activiteiten die Sport en Transplantatie in deze periode organiseert. Na het verstrijken van de proefperiode is er sprake van een definitief lidmaatschap als sporter, tenzij anders wordt overeengekomen. De contributie voor dat lopende jaar wordt pro rata in rekening gebracht.

Download het SET inschrijfformulier

Stuur het formulier naar: ledenadministratie@sportentransplantatie.nl of

Ledenadministratie Sport en Transplantatie
p/a Peggy Ashcroftstraat 8,
1325 KH Almere