Promotie van donorregistratie en orgaandonatie door sport na transplantatie

Geen referendum over ‘Wet op de orgaandonatie’

Er komt geen referendum over de ‘Wet tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem’ (kortweg: De wet op de orgaandonatie). Dit heeft de Kiesraad bekend gemaakt in een openbare zitting op maandag 2 juli in Nieuwspoort. Er zijn 146.636 verzoeken bij de Kiesraad ingediend voor het houden van een referendum over de wet. Hiermee is het vereiste aantal van minimaal 300.000 geldige verzoeken (‘ondersteuningsverklaringen’) in de definitieve fase niet gehaald.

Intrekkingswet raadgevend referendum in Eerste Kamer

Op dinsdag 3 juli behandelt de Eerste Kamer de intrekking van de Wet raadgevend referendum (onder voorbehoud). Een week later, op 10 juli, staat de stemming over de intrekking van de Wrr gepland.