Missie

Onze missie

Stichting Sport en Transplantatie wil bijdragen aan een positieve beeldvorming over orgaantransplantatie door sport en daarmee donorregistratie bevorderen.

Het laten zien dat (weer) sporten tot de mogelijkheden behoort, laat zien wat orgaandonatie kan betekenen. Door bekendheid te geven aan het verhaal en de prestaties van onze sporters, vormt het een stimulans voor mensen om zich in het donorregister te laten registreren. Ook werkt de mogelijkheid om weer volop aan het leven deel te kunnen nemen bemoedigend voor degenen die op de transplantatiewachtlijst staan.

Concreet doen wij onder meer:

  • organisatie van trainingen in 9 sportdisciplines
  • uitzending naar en deelname aan World Transplant Games
  • organisatie van landelijke (sport) evenementen
  • deelname aan lokale, regionale en landelijke evenementen
  • publicatie in de media over sport, orgaantransplantatie en persoonlijke verhalen

Klik hier voor het Beleidsplan 2014-2018. Binnenkort verschijnt het nieuwe beleidsplan.