Promotie van donorregistratie en orgaandonatie door sport na transplantatie

Vision Sun protection

 

De zon : vriend of vijand?

Iedereen kent wel het fijne gevoel als men ’s ochtends bij het opstaan de zon al ziet schijnen. Zeker in ons Nederlandse klimaat.

Toch heeft die zon , behalve positieve effecten zoals de aanmaak van vitamine D en een beter humeur ook negatieve effecten.

Reeds lang is bekend dat de zon schade geeft aan onze huid; zelfs al lang voordat er sprake is van een echte verbranding.  In 1993  al publiceerde een Nederlandse groep over verschil in DNA schade in de huid een  ingesmeerde en niet ingesmeerde bil. Daarna werd het gebruik van zonneproducten met een hogere beschermingsfactor in ons land meer gepromoot.

De laatste jaren is er een toename van campagnes tegen zonnebaden en zeker zonnebankgebruik. Dit omdat er ook in onze bevolking een duidelijke toename is in het voorkomen van huidkanker.  De voornaamste risicofactor is zonverbranding en zeker wanneer deze in de jeugdjaren is opgelopen.

Helaas geldt voor de groep mensen met een orgaantransplantatie dat hun risico op huidkanker vele malen hoger is dan die van de rest van de populatie. Dit geldt m.n. voor het plaveiselcelcarcinoom dat komt 65-200 keer vaker voor bij patiënten na een orgaan transplantatie; en de frequentie neemt toe naarmate men langer getransplanteerd is.  In Nederland geldt dat 20 jaar na transplantatie het risico op huidkanker is gestegen naar 40%  in tegenstelling tot Australië waar dat zelfs 70% is (meer zonblootstelling).

De immuunsuppressiva (afweeronderdrukkende medicijnen) spelen de belangrijkste rol hierin: iedereen heeft wel premaligne cellen ; die door het normale afweersysteem opgeruimd worden;  dit wordt verminderd door de immuunsuppressive medicatie. Daarnaast hebben sommige medicamenten zelf een zogenaamd carcinogeen effect.  Maar zonder deze medcijnen is een transplantatie in het algemeen niet mogelijk.

Wat kun je nu zelf doen als transplantatiepatiënt ?

– goede bescherming tegen zonverbranding;:

– gebruik van een effectieve zonnebrandcreme die beschermt tegen zowel UVA als UVB met   een voldoende hoge factor : minimaal factor 30 (was eerder 15)

– dragen van beschermende kleding en hoofdbedekking

– vermijden van de zon

– goede zelfcontrole van je huid.

– niet roken, want ook roken geeft een verhoogd risico !

Laat dit alles geen reden zijn om niet te genieten van de zon, maar doe het met verstand!

CML van Dael.

Juni 2017