WAAKZAAM SPORTEN TIJDENS COVID19

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om onder de vlag van TransFit sportactiviteiten te organiseren. We hebben dit op 23 juni aan iedereen laten weten via Nieuwsflits nummer 3.

Uiteraard volgen wij als bestuur de ontwikkelingen en vragen wij advies aan onze teamarts Karin wanneer dat nodig is.

Indien nodig zullen we de voorwaarden voor gezamenlijke sportactiviteiten aanpassen.

Tot die tijd gelden de volgende voorwaarden om sportactiviteiten te organiseren:

 • Deelname is vrijwillig en volledig op eigen verantwoordelijkheid;
 • De betreffende training en trainingslocatie dienen te voldoen aan alle door de betreffende sportbond gestelde eisen;
 • Elke deelnemer is volledig op de hoogte en dient zich te houden aan de richtlijnen van de betreffende sportbond, het RIVM en de overheid; Dat betekent expliciet:
  • Geen deelname bij klachten aan de luchtwegen en in dat geval blijf je dus thuis;
  • Handen wassen en de 1,5 meter norm ten allen tijde in acht nemen;
  • Gestelde sportnormen hanteren;
  • Elke andere regel handhaven die de overheid van kracht verklaard
 • Elke sporter mag maximaal 1 introducé meenemen.

Daarnaast geldt bij het sporten de volgende procedure:

 • Elke deelnemer die aan de trainingen mee wil gaan doen, wordt gevraagd om eenmalig per email de sportcoördinator expliciet aan te geven mee te willen doen en te verklaren te zullen voldoen aan de gestelde voorwaarden;
 • De sportcoördinator zal deze emailverklaring doorsturen naar het TransFit archief;
 • De sportcoördinator zal van elke training een presentielijst opstellen en deze doorsturen naar het TransFit archief.

Ter verduidelijking:

 • Onder deelnemer verstaan we iedereen die bij de training aanwezig is, dus: sporter, sportcoördinator, trainer en introducé;
 • Bij twijfel altijd overleg plegen met de sportcoördinator.

Peter van Maurik

Stichting Sport en Transplantatie

Bestuurslid Externe contacten & Communicatie

Tel: +31-(0)6-19629572

www.sportentransplantatie.nl